Disclaimer

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid gerealiseerd. Toch bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is.

SCHRAUWEN MACHINEBOUW ZUNDERT is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden genomen op basis van deze website. Alle intellectuele eigendomsrechten van de informatie, beelden, andersoortig materiaal op deze website komen uitsluitend toe aan SCHRAUWEN MACHINEBOUW ZUNDERT.

Behoudens de in of krachtens de wet gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van SCHRAUWEN MACHINEBOUW ZUNDERT.

KvK: 12.3456.78 | BTW NL1234.56.789.B01

© 2016 SCHRAUWEN MACHINEBOUW ZUNDERT